تعویض زیپ شلوار جین

خراب شدن زیپ یکی از مشکلات رایج در شلوارهای جین میباشد که دلایل گوناگونی دارد. یکی از دلایل خراب شدن زیپ فرسوده شدن ماشین یا سر زیپ ان است که در بلند مدت اتفاق می افتد و از دلابل دیگر خراب شدن دندانه های فلزی ان میباشد ما در مجموعه خبلطی آنلاین با استفاده از زیپ های با کیفیت تمامی خدمات مربوط به تعوض زیپ شلوار جین را برابتان انجام میدهیم.