تعویض زیپ سویشرت

یکی از مشکلاتی که ممکن است برای سویشرت های زیپ دار پیش آید خراب شدن زیپ آنها است که به دو حالت میباشد. اولین حالت خرابی ممکن است برای سرزیپ و یا ماشین زیپ باشد که به دلیل نحوه باز و بسته کردن آن به وجود می آید. دومین حالتی که ممکن است اتفاق بیفتد خرابی دندانه های زیپ است که بیشتر به دلیل عمر مفید زیپ ها میباشد. ما در مجموعه خیاطی آنلاین تمام خدمات مربوط به تعویض زیپ سویشرت ها را برایتان انجام می‌دهیم.