کوتاه کردن قد آستين بارانی

به دلیل نوع  پارچه بارانی ها کوتاه کردن قد آستین آنها متفاوت تر از لباس‌های دیگر میباشد. آستین بارانی ها به دو مدل ساده و پاگون دار تقسیم می‌شوند که در دو حالت نیازمند تخصص و مهارت بالایی میباشد. ما در مجموعه خیاطی آنلاین تمامی خدمات مربوط به کوتاهی قد آستین بارانی را برایتان انجام می‌دهیم.