کوتاه کردن قد کت زنانه

گاهی اوقات بعد از پوشیدن یک کت زنانه متوجه بلند بودن قد ان و هماهنگ نبودن با سایر قسمت های کت میشوید که برایتان خیلی خوشایند نیست .ولی نکته قابل توجه این است که شما میتوانید قد کت های خود را به هر اندازه که بخواهید و متناسب با قد خودتان کوتاه کنید تا استفاده مفید تری را انها داشته باشید.ما در مجموعه خیاطی انلاین تمامی خدمات مربوط به کوتاه کردن قد کت زنانه را به عالی ترین شکل برایتان انجام میدهیم.