تغییر سایز شلوار جین

احتمالا تا به حال شلوار جینی را داشته اید که مدتی بعد از استفاده کردن برایتان گشاد شده به طوری که غیر قابل پوشیدن میباشد.و یا حتی بعد از تغییر سایز ان توسط یک خیاط متوجه از بین رفتن دوخت های سنگشور ان شده اید که برایتان خوشایند نبوده.ما در مجموعه خیاطی انلاین تمامی خدمات مربوط به تغییر سایز شلوارهای جین را به صورت کاملا ارجیال برایتان انجام میدهیم.