رفو لباس

یکی از رایج ترین نوع تعمیرات لباس رفو کردن ان میباشد ، اگر قسمتی از لباستان پاره شده باشد، از طریق رفو کردن می‌توانید آن قسمت را بپوشانید.رفو ها به دو قسمت ساده و تخصصی تقسیم می‌شوند که بنا به نوع پارگی های هر لباس روی آنها انجام می‌شود و ما در مجموعه خیاطی انلاین تمامی خدمات مربوط به رفو  لباس را با مهارت بالا برایتان انجام می‌دهیم.