انواع کوتاهی شلوار

دوخت شلوار جین

کوتاهی های شلوار به چند دسته تقسیم میشوند دسته اول کوتاهی شلوارهای جین میباشد که به دلیل داشتن سنگشور و زیبایی پایین شلوار به صورت ارجینال کوتاه میشوند یعنی قسمت لبه ی شلوار مجدد دوخته میشود.دسته دوم شلوارهای پارچه ای هستند که به دو روش پسدوز ( معلوم نبودن دوخت ) و به صورت پاکتی کوتاه میشود.دسته سوم شلوارهای کتان هستند که دمپای آنها به صورت ساده ( معلوم بودن دوخت از رو ) دوخته میشوند.ما در مجموعه خیاطی آنلاین تمامی خدمات مربوط به کوتاهی انواع شلوار را با تخصص و مهارت بالا برایتان انجام میدهیم.