قیچی خیاطی

ما برای مصارف خانگی نیمه صنعتی و کاملا صنعتی قیچی های متفاوتی داریم که هر کدام از آنها کاربرد های متفاوتی در قسمت اختصاصی خود را دارند.
قیچی های خانگی و نیمه صنعتی مصارفی همچون بریدن کاغذ،پارچه و پلاستیک را دارند و قیچی های صنعتی بیشتر برای برش زدن انواع فلزیجات مورد استفاده قرار می‌گیرند.