متر خیاطی

متر خیاطی یکی دیگر از بزار‌های مهم در صنعت خیاطی بشمار می‌رود.

انواع کاربرد متر

متر ها دارای چند مدل هستند، متر پارچه ای که معمولا برای مصارف خانگی و خیاطی ها از آن استفاده می‌شود متر فلزی نیم متری که کاربرد صد در صد آن مربوط به پارچه فروشی ها می‌باشد و متر فلزی بلند که بیشتر برای مصارف ساختمانی از آن استفاده می‌شود.