لایه چسب چیست و چه کاربردی در خیاطی دارد؟

لایه چسب چیست و چه کاربردی در خیاطی دارد؟ لایه چسب به لایه نازکی از کاغذ و حریر گفته می‌شود که یک طرف آن دارای چسب بوده و با حرارت اتو به پشت پارچه ها چسبیده می‌شود و باعث شکل دادن و صخامت و ایستایی بالا در پارچه می‌شود و در چند مدل مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع لایه چسب برای لباسها:

۱ لایه چسب کاغذی
این دسته از لایی ها معمولا حالت سفت و محکم تری نسبت به لایی های دیگری دارند و برای پارچه های خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند
۲ لایه چسب حریر
این لایه چسب ها به صورت کاملا نازکی هستند و بیشتر برای کارهایی استفاده می‌شوند که لطافت بیشتری دارند
۳ لایه چسب پرشین
این نوع لایی نسبت به لایی های حریر از ضخامت بیشتری برخوردار هستند و برای کارهایی که نیاز به ضخامت بیشتری دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند ۴ لایه چسب فرانسه
این نوع لایی به دلیل ایستایی بالا جزء لایی های است که بیشتر در یقه و سجاف انواع لباس مورد استفاده قرار می‌گیرد

تماس درواتساپ