بررسی انواع اتو های بخار

بررسی انواع اتو های بخار. اتوهای بخار به سه دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول اتوهای بخار خانگی است که معمولا همه ما با آنها آشنایی کامل را داریم و از آنها استفاده کرده ایم دسته دوم اتوهای بخار با مخزن های آب ۴ لیتری هستند که بیشترین استفاده را در جاهایی که لباسها به صورت شخصی و تک دوزی دوخته می‌شوند مورد استفاده قرار می‌گیرند و دسته آخر اتوهای بخار صنعتی هستند که با مخزن های آب حدود ۶۰ تا ۸۰ لیتری در کارگاه‌های تولیدی بزرگ و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند

تماس درواتساپ