انواع خط کش های خیاطی را می‌شناسید؟

انواع خط کش های خیاطی. خیاطی هم همانند مشاغل دیگر دارای لوازم و وسایل خاص خود میباشد که یکی از این وسایل خط کش خیاطی میباشد که کاربرد های خیلی مهم و فراوانی را دارد که ما قصد داریم به آنها اشاره کنیم:
۱خط کش تی
۲ خط کش مولر
۳ خط کش محدب
۴ خط کش مقعر
۵ خط کش ژله‌ای
۶ خط کش گرنل

تماس درواتساپ