آشنایی با اصطلاحات خیاطی به انگلیسی

خیاطی جزو حرفه‌‌هایی است که اصطلاحات زیادی در آن وجود دارد. در ادامه به بررسی رایج ترین کلمات و اصطلاحات خیاطی به انگلیسی می‌پردازیم.

 • چرخ زیگزاگ
  zigzag stitch sewing machine
 • چرخ جادکمه
  button sewing machine
 • صفحه برش
  sew cutting board
 • انگشتانه
  sewing thimble
 • خط کش الگو
  pattern ruler
 • ماسوره
  bobbin case
 • بشکاف
  seam ripper
تماس درواتساپ