مراحل دوخت لباس چگونه است؟

مراحل دوخت لباس چگونه است؟ اولین مرحله برای دوختن هر لباسی درآوردن طرح آن لباس است که تقریبا تمام جزئیات را در خود دارد مرحله بعد از طراحی کشیدن الگو آن لباس میباشد که به واسطه طرح اولیه انجام می‌شود و مرحله سوم گذاشتن الگو روی پارچه و برش آن بر اساس الگو است و قسمت پایانی هم دوختن لباس بر اساس برش و طرح اولیه میباشد

تماس درواتساپ