آشنایی با انواع مدلهای کوتاهی شلوار

آشنایی با انواع مدلهای کوتاهی شلوار

۱ کوتاهی پسدوز
کوتاهی پسدوز به مدلی از کوتاهی گفته می‌شود که از داخل شلوار یا با چرخ پسدوز و یا اینکه با دست به صورت کاملا مخفی دوخته می‌شود و این دوخت از روی شلوار مشخص نیست و معمولا برای شلوارهای پارچه ای مورد استفاده قرار می‌گیرد
۲ کوتاهی ارجینال
مدل ارجینال فقط برای شلوار های جین مورد استفاده قرار می‌گیرد و به این شکل است که قسمت سنگشور شلوار بعد از کوتاهی مجدد به خود شلوار وصل می‌شود و هیچ اضافه در داخل شلوار وجود ندارد
۳ کوتاهی پاکتی
معمولا برای شلوارهای کت استفاده می‌شود و به این شکل است که یک لبه ۳ تا ۴ سانتی از شلوار به سمت روی شلوار برچ می‌گردد و حالت رسمی را به شلوار می‌دهد
۴ قد ساده
قد ساده برای شلوارهای پارچه ای و کتان استفاده می‌شود و شکل ظاهری آن با یک دوخت ۲ الی ۳ سانتی دوخته می‌شود و این دوخت از روی دمپا قابل مشاهده میباشد
۵ دمپا ریش
دمپا ریش برای شلوارهای جین مورد استفاده قرار می‌گیرد و لبه دمپا به قطر ۲ الی ۳ سانت ریش ریش می‌شود و نمای زیبایی را به دمپای شلوار می‌دهد

تماس درواتساپ