سری دوزی لباس

در این روش معمولا تعداد کارهای برش خورده و دوخته شده زیاد می‌باشد به طوری که امکان این که یک مدل لباس با سایز های مشخص با تعداد بالا دوخته شود خیلی زیاد است و در این روش معمولا لباسها در کارگاه‌های صنعتی با تعداد چرخ های بالا دوخته می‌شود و تعداد نیروی کاری که در آنجا مشغول فعالیت هستن زیاد است.